Palvelut

Itsehoito- ja reseptilääkkeiden sekä ammattitaitoisen lääkeneuvonnan lisäksi apteekkimme tarjoaa myös muita lääke- ja terveydenhoitoon liittyviä palveluita. Asiantunteva ja ystävällinen henkilökuntamme antaa mielellään lisätietoja palveluista.

 • Reseptien uusiminen
 • Annosjakelu
 • Yksilöllinen tupakasta vieroitus
 • Lääkkeiden kotiinkuljetus
 • Mikrospirometri-mittaus

Lääkehoidon tarkistus

Noin puoli tuntia kestävän tapaamisen aikana varmistutaan lääkkeiden oikeasta käytöstä, keskustellaan mahdollisista yhteisvaikutuksista ja asiakkaan lääkityshuolista. Lisäksi tarkistetaan lääkityksen soveltuvuus iäkkäälle ja lääkeannosten vastaavuus yleisiin hoitosuosituksiin nähden. Lääkehoidon tarkistus on suppeampi palvelu kuin lääkehoidon kokonaisarviointi.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on maksullinen palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut proviisori tai farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten. Palvelussa kartoitetaan asiakkaan sairauksien hoitotasapaino ja terveydentila perusteellisesti. Arvioinnissa käydään läpi resepti-, itsehoito- ja luontaistuotevalmisteet, niiden yhteensopivuus ja oikea käyttö sekä ottoajankohdat yksityiskohtaisesti. Havainnoista tehdään raportti ja toimenpide-ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi palveluun kuuluu seuranta kolmen kuukauden kuluttua.

Kysy lisää palvelusta apteekistamme.

Lääkejätteet

Kodin lääkekaappi on hyvä tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Lääkkeet ovat ongelmajätteitä, eikä niitä saa hävittää talousjätteiden tai jäteveden mukana. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
 • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esim. metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).

Apteekista ostetut elintarvikkeet, ravintovalmisteet ja vitamiinit eivät ole ongelmajätettä, joten ne voidaan hävittää sekajätteen mukana.